Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel het stimuleren, faciliteren en organiseren van jaarlijkse activiteiten die bijdragen aan het vergroten van het historisch en het cultureel besef en de gemeenschapszin van de inwoners van de kern Schaesberg.

 

Oorsprong

Op maandag 2 juli 2018 heeft het eerste overleg plaatsgevonden van vertegenwoordigers van de Ondernemersvereniging Schaesberg, het kerkbestuur van de Petrus en Paulus Parochie en Omroep Landgraaf. Dit vanuit de door allen gevoelde behoefte tot wederzijdse versterking en het ondersteunen van gezamenlijke belangen bij het organiseren van activiteiten met als doel het historisch en cultureel besef en de gemeenschapszin van de inwoners binnen de kern Schaesberg te vergroten.

Vanuit dit overleg is een comité gevormd dat de komende jaren activiteiten in de kern Schaesberg wil gaan ontwikkelen waarbij de bewoners van Schaesberg op een actieve manier betrokken worden. Tijdens de twee bijeenkomsten die volgden op dit overleg zijn Ronald van den Eijnden (Ondernemersvereniging Schaesberg), Twan Brouns (Petrus en Paulus Parochie Schaesberg) en Jack Lussenburg (Omroep Landgraaf) in eerste instantie op zoek gegaan naar thema’s die, o.a. vanuit de historie, bindend en dus mogelijk interessant zouden kunnen zijn om verder uit te werken. Doel daarbij is geïnteresseerde inwoners van Schaesberg kennis te laten maken met de onbekende historie van ‘ons dorp’. Voor deze eerste oriëntatie werd ook contact gezocht met Jo Kobben van Heemkundevereniging Landgraaf.  

Op 14 februari 2019 is bij notariële akte het comité overgegaan in een stichting.